hORA
Erster Advent

St. Matthäus-Kirche
Matthäikirchplatz
10785 Berlin

Predigt: Bischof Dr. Christian Stäblein | Liturgie: Pfarrer Hannes Langbein
Chormusik von Andreas Hammerschmidt, Stefan Claas, Johann Eccard und Johann Sebastian Bach | Carl-von-Ossietzky-Chor Berlin, Leitung: Berit Kramer; Lothar Knappe, Orgel